Tuesday, November 24, 2020

 Ukoliko ste razumeli na koji način i kuda vodi celularna i socijalna izolacija...verovatno shvatate i težinu koju ima svaki vid toksičnosti kojoj smo izloženi, bilo putem hrane, vode, zemlje ili vazduha.

Osim toksina...strah je jedan od najrazornijih pojava kojoj možemo sebe da izložimo!
Strah isključuje deo mozga koji je zadužen za odmor, obnovu, kreativnost, isključuje nas iz celine i udaljava nas od više inteligencije....a stavlja nas takođe u stav...pukog preživljavanja !
Razmislite malo o uticajima toksina i straha na nas kao vrstu...
Zapitajte se kako bi svet izgledao da ga vodi Nikola Tesla ili neko sličan njemu !?
A sada se zapitajte...kakvi to ljudi,koja vrsta ljudi,kojih osobenosti, kakvih interesa,stavova...vode svet u kojem danas živimo!?...jesu altruisti, humanisti, naučnici, spiritualisti,...ili profiteri, biznismeni i sl.
Zapitajte se...u čije ruke polažete svoj život...kome dajete kontrolu nad sobom...čija uverenja živite...kome verujete!?...
Jer...bez obzira da li vi toga bili svesni ili ne...to definiše i određuje kvalitet vašeg sopstvenog života!
Život je dragocen...
Preispitujte svaki savet, svaku preporuku, prognozu, dijagnozu...edukujte se...sve sami istražite i donesite svoj zaključak i svoju odluku.
Svi mi imamo svoja uverenja i živimo svoje realnosti pa je prema tome i istina za svakoga drugačija.
Ne verujte ukoliko vam neko kaže da ćete umreti od raka ili da imate neizlečivu bolest ili da ćete živeti ceo život sa nekom bolešću...da ćete umreti od gladi ako date otkaz na poslu koji ne volite....da ćete biti bez novca ukoliko budete radili ono što volite...
Ne verujte nikome...verujte sebi i budite hrabri jer...
ste došli na ovaj svet da bi spoznali sebe i živeli život vredan življenja 🙂

 KAKO ĆELIJA POSTAJE USAMLJENA...IZOLOVANA?

Tako što dolazi do kolapsa komunikacijske mreže!...jednostavno,zar ne!?
Mada…zar to nije čak I potpuno logično!?...razmislite malo
Naš svet funkcioniše isključivo putem komunikacije….komunikacija je neophodna…ne!?
Naš svet bi bio nezamisliv bez nje!...naši životi bi bili nezamislivi bez nje
Zar nije onda logično misliti da se sve to takođe odvija I unutar nas!?
Uzmimo primer telefona …
Ukoliko ste previše udaljeni od tornja, dolazi do gubitka signala I mreže. Sa telefonom je I dalje sve u redu, nije pokvaren, funkcioniše normalno, sve je I dalje tu…samo je izgubio vezu sa tornjem, sa višim organizmom.
Ne obavlja razgovor telefon, već se razgovor obavlja putem mreže…to je važno da razumete!
U našem telu je ista stvar…
Sve dok je komunikacijska mreža funkcionalna, sve je u redu… zdravi smo!
Signali putuju od jedne ćelije do druge putem spojnica odn optičkih kablova koji su ustvari skupljeni u mrežu kablova od nekoliko hiljada u vidu malenih cevi koje se prostiru od jedne ćelije do druge.Tim putem signali I informacije putuju zaštićene od extracelularne sredine koja je vrlo promenjiva.
Kada počnemo da izolujemo te ćelije pomoću raznoraznih toxina koji razbijaju te spojnice među ćelijama, nastaje izolacija ćelije.
Alkohol je jedan od prvih koje smo razvili I koji je stvorio uslov za izolaciju ćelije.
Razmislite malo o ovome...
Zašto ljudi uistinu piju alkohol!?
Ljudi piju da se izoluju od svojih čula, oni se doslovno žele izolovati da bi smanjili nivo stresa…stvorili kratak odušak od nečega neprijatnog, bolnog, stresnog, teškog I sl.
A šta mi time zapravo radimo, na dubljem nivou !?
Koristimo toxine protiv našeg identiteta…protiv sebe…protiv više inteligencije,hiperinteligencije…
…da bi šta…se izolovali… zbog iluzije koja nam daje osećaj da smo … sami !!!!!
Pogrešili smo I onog momenta kada smo u medicine krenuli sa raznim specijalizacijama I odvajanjem I analiziranjem jednog organa, jedne oblasti…jednog ovog, jednog onog.
Grešili smo...i grešimo i dalje...
Ne postoji poseban organ niti sistem…jedna ćelija, jedan organ...sve je povezano I sve funkcioniše kao jedan pravi,profesionalni simfonijski orkestar.
Sve je povezano i sve ima svrhu!
Eureka momenat I najvažnije otkriće ove decenije jeste da nije centar zdravlja ljudska ćelija već bakterija!
Ne vodi nas endokrini sistem već bežična komunikacijska mreža, redox signalna hemija I inteligencija svetlosne energije koja se pomera od ćelije do ćelije.
Redox hemija I svetlosna energija su načini na koji bakterije komuniciraju sa ljudskim ćelijama I mitohondrijama.
Npr…vaskularne ćelije govore bakterijama one mitohondrijama one nazad ćelijama I tako se odvija jedna prava harmonija govora i razumevanja jednog kompleksnog ekosistema.
Spojnice u vidu optičkih kablova su fizička, čvrsta konstrukcija između ćelija I čine extracelularni matrix mikrobioma unutar svakog organa pa čak I mozga.
Redox signalizacija je bežični oblik koji se odvija unutar ćelija pomoću bakterija.
DA…dobro ste čuli…čak ni mozak nije sterilan !
Oštećen mikrobiom vodi oštećenju spojnica koje prave barijeru I cevi kojom se vrši transport signala I tako dolazi do kolapsa komunikacije.
Naša fiziologija je REZULTAT te lepote života u nama a ne obratno!
Života koji u svakom momentu teži komunikaciji, adaptaciji, kokreaciji između vrsta.
Stvarna slika studija medicine danas bi bila 4g izučavanja ljudske biologije I 400godina učenje o mikrobiomu…viromu…
…toliko je sve to extremno veliko!!!
A mi se i dalje borimo protiv svega toga...i dalje se borimo protiv prirode a time ujedno i protiv nas samih!
KOLAPS SISTEMA dovodi do bolesti a ne neki spoljašnji faktor!
Ukoliko sistem funkcioniše u harmoniji tada ništa ne može da utiče na njega!
Bolest je nedostatak zdravlja!...nije nešto što dolazi i ubija nas...nešto protiv čega treba da se borimo
Ona je samo pokazatelj da fokus treba da usmerimo na povratak ka zdravlju!
A zdravlje se može definisati kao očuvana komunikacija na ćelijskom nivou koja odoleva svakom vidu toxičnosti.
Danačnji socijalni stres, izolacija I hemikalije kojom se prska vazduh,zemljište, voda… kojom se prsakamo svi mi…alkoholi, dezificijensi…pesticide, teški metali…
Pravi RECEPT ZA KATASTROFU!
Rani znaci gubitka ćelijske komunikacije su problem sa spavanjem, smanjen libido, promene raspoloženja, mentalni poremećaji, masna jetra, gojaznost, dijabetes, problem sa štitnom, kardiovaskularne bolesti, autoimunune bolesti I na kraju rak.
Da na kraju ponovimo…
Celularna izolacija je ključni mega razlog I jedina bolest koja postoji na ovoj planeti !!!
Konektujte se...poslušajte, otvorite se, povežite se, pogledajte stvari iz druge perspektive...slušajte sebe i verujte sebi 🙂...jer...samo sebe i imate 🙂

 IZOLACIJA

Verovatno ste već mnogo puta čuli onu čuvenu rečenicu kako je u biti sve vrlo jednostavno samo ljudi komplikuju!
Sve više se uveravam u istinitost te tvrdnje!
Zaista je sve vrlo jednostavno…Život jeste jednostavan I čaroban!
Šta ako bih vam rekla da je da je uzrok apsolutno svih tzv problema, bolesti,raznoraznih zavisnosti…svega….IZOLACIJA !
Izolacija kako na ćelijskom nivou tako I na nivou pojedinca!
Da…tako prosto I jednostavno…:)
Izolacija je uzrok svakog našeg udaljavanja od zdravlja, od sebe, od života, od Boga !
Celularna izolacija je ključni mega razlog I jedina bolest koja postoji na ovoj planeti !!!
Na samom početku bi trebalo možda pojasniti neke činjenice…
Tako npr…ne postoji individualna ćelija jetre, srca, creva itd…već postoje barijere.
Svaka ćelija je povezana sa drugom spojnicama I mrežnim kanalima koji čine jedan inteligentan sistem barijera I jednu ćelijsku inteligenciju a ta hiperinteligencija jeste sam fenomen života.
Kada se prekine komunikacija jedne ćelije I druge, dolazi do akumulacije povreda I disfunkcije organizma koji funkcioniše tako što ga održava jedna prelepa simfonija organizacije I rada mase ćelija, bakterija, mitohondrija…pravi pravcati ples vrsta!
…slušanje, odgovaranje, reakcija I taj ples se odvija uvek, svake stotinke I neprestano.
Kada se stvori izolacija ćelije, kada se ćelija izoluje, ona više ne čuje, ne reaguje, postaje očajna I dobija karakteristike preživljavanja a ne zdravlja I dugovečnosti I kreće da donosi odluke koje su kratkoročne I koje nemaju za cilj dugovečnost već samo kontrolu oštećenja…to bi ujedno I bila definicija raka.
Rak je hronična izolacija nekog dela našeg tela…hronična usamljenost nekog dela nas.
Kada se ćelija izoluje odn. kada izgubi komunikciju sa okolinom ona ujedno gubi I identitet…gubi smisao celine, harmonije, gubi viši smisao I uključuje se sistem preživljavanja.
Svaka ćelija se konstantno obnavlja. Ukoliko se čak I ošteti, ona će tada izvršiti apoptazu u cilju većeg dobra jer poseduje taj altruistički poriv, integritet.
Kada se izoluje, otcepi, ona tada deluje po drugom principu gde mora da preživi po svaku cenu (etički razlog) I započinje proliferaciju I postaje rak.
Iz stanja integriteta gde je celina važnija od individuee, prelazi u stanje preživljavanja.
Da pojasnimo razliku između integriteta I etike.
Etika zahteva I uključuje ljudsku percepciju, sud…npr…ja kao čovek gledam društvo I donosim etički model, sud o nekom događaju itd.
Integritet nema tu ljudsku perspektivu u sebi.
Ćelija u visokom stanju integriteta se konstantno isceljuje.Integritet ćelije jeste da se može isceliti I ono jeste altruističko stanje jer ukoliko se ošteti ubiće se zbog integriteta celine, prioritet je celina.
Kada se izoluje donosi pre etičke odluke I odlučuje iz perspektive ja sam SAM I zato moram nekako delovati
Etika takve ćelije jeste –moram preživeti…da je najveći prioritet preživljavanje a poslednja etička odluka jeste da mora proliferirati I to brzo.
Integritet-izolacija…je pravac gde se ćelija iz ugla integriteta gde je celina važnija od pojedinca prelazi na donošenje radije etičkih odluka tokom izolacije I tada počinje da greši .
Dok je integritet očuvan, dok spoznaje da je celina važnija ona ujedno I zna I sopstvenu važnost kao pojedinca jer zna da kako pojedinac može da ubije ( rak) celinu, tako može I da je izleči (apoptaza ćelije)…toliko je važan pojedinac !
Isto potpuno kao I čovek.
Sve dok je u dodiru sa sobom…dok prati osećaj I pravac svoje duše…dok podržava sebe I svoju individualnost I povezanost sa svojom višom prirodom…on je neuništiv, jer je vođen višom inteligencijom.Zna svoju važnost i zna važnost celine.
Onog momenta kada se diskonektuje, padne u nezadovoljstvo, krene protiv sebe, bori, izoluje se unutar sebe I od sveta, od života, Boga…
Kada padne u sistem preživljavanja…kada počne da bira odluke koje se tiču pukog preživljavanja…kada počne da razmišlja po principu…JA moram nešto da uradim
Tada počinje da greši !!!!!

 Fascinirana sam spoznajom gde sam uvidela kako se na svim nivoima i u svim aspektima Života jasno može videti istina i lepota postojanja!

Svi mi imamo taj duboki poriv za prihvatanjem, ljubavlju…slobodom !
Istovremeno, svi takođe imamo I taj nedostatak ljubavi prema sebi.
Učili su nas tokom života razne gluposti I nametali nam različita uverenja I sisteme verovanja koja nisu naša I koja apsolutno nemaju veze sa istinom…ali ubedili su nas…poverovali smo.
Lutamo naokolo od jedne iluzije do druge verujući da smo žrtve okolnosti i da smo potpuno nemoćni.
Ali onog momenta kada promenimo svoju percepciju menja se I celokupna naša realnost kao I svet koji živimo.
Na svim naučnim poljima je dokazano da smo u biti čista energija…da je naša percepcija odgovorna za ono što živimo…da se u zavisnosti od oka posmatrača molekuli menjaju.
U svakom momentu imamo izbor !
Poslednja decenija je takođe dokazala da ljudsko zdravlje više nije definisano ljudskom ćelijom…ljudska ćelija nije odgovorna za ljudsko zdravlje!!!
Naprotiv, ona se u potpunosti oslanja na mikrobiom, ekosistem koji komunicira putem redox signalnih molekula.
Kolaps ljudske ćelije je SIMPTOM nedostatka komunikacije sa mikrobiomom I nedostatak podrške mikrobioma!
Na isti način, kada smo izolovani, van komunikacije sa našom višom prirodom…gubimo smisao…postajemo nezadovoljni, prazni, izgubljeni…bez uloge, svrhe!
Na svim nivoima nam je potreban taj balans…ta priča da nismo I ne možemo sami…da smo deo zajednice, prirode, univerzuma, Boga…Života !
Još jedna zanimljiva stvar o mikrobiomu jeste da nije samo digestivni sistem nastanjen mikroorganizmima već ga ima svaki drugi organ u telu.
To nam sve jasno ukazuje na to da nije sterilizacija odgovor !!!!...kao ni priča o imunom sistemu koji pokušava sve da ubije…rat protiv mikroba I svega drugoga!
Na svim nivoima smo promašili poentu u potpunosti!...
...ne borba…
...već adaptacija , postizanje ravnoteže…vraćanje u ravnotežu…
Kao što je I promašen svaki život koji živi u uverenju da je sve protiv njega I da mora protiv svega da se bori...SAM!
Virom je pomogao u prilagođavanju biodiverzifikacije svega, od biljnog do životinjskog sveta, pa na kraju i ljudskog iskustva.
Naše telo uvek traži adaptivne i regenerativne osobine, jer smo upravo i evoulirali izlažući se nedokučivim količinama virusa u našem prirodnom okruženju.
Ne postoji dobra I loša bakterija…sve imaju svoju ulogu u ekosistemu na isti način kao što I svi mi imamo svoju ulogu na ovom svetu !
Virusi nam omogućavaju adaptaciju!
Ne postoji dobro ili loše…sve samo…jednostavno…postoji !
Celokupna priča oko virusa, tzv bolesti, života….jeste u adaptaciji!
Akutna inflamacija je adaptacija.
Adatacija nas čini jačim…otpornijim.
Sve u životu se konstantno menja…život se menja…stalno…to mu je priroda
Mi se menjamo…situacije…događaji….
Sve to ima za cilj adaptaciju…rast…
Da budemo jači I bolji.
To je Život!!!!!
Ništa na ovom svetu ne stagnira…
Stagnacija je smrt.
Sve teče…adaptira se…raste…
To je tok života!
Komunikacija, balans, uloga u zajednici života, ispunjenost smislom…sloboda !
Život ne dolazi od nas!
On se dešava svuda oko nas i mi smo samo deo toga.

 U 20. veku stvorili smo tu izvanrednu priču o „farmaciji“

Kakva je neverovatna herojska priča ispričana o ovim hemikalijama koje smo ekstrahovali I izmanipulisali iz ulja, biljaka i mikrobioma kako bismo stvorili izmenjenu, neprirodnu i na taj način patentabilnu tehnologiju za monetizaciju.
Strategija se zasniva na monetizaciji prirode manipulišući njenim drevnim dizajnom u nastojanju da se njome kontroliše. Da udvostruče finansijsku dobit, te iste kompanije su došle I u posed našeg hemijskog sistema hrane, sa glifosatom uvek u osnovi – hemikalije koje blokiraju sposobnost mikrobioma i biljaka koje konzumiramo da proizvode lekove koji su nekada postojali u njima.
Na taj način je izgrađen monopol i na hranljive sastojke i na lekove u našoj hrani. Ista šaka kontroliše i lek i hranu.
Nijedan farmaceutski lek koji upotrebljavate vas ne može dovesti u ravnotežu.
Ne postoji kombinacija lekova koja može omogućiti harmoniju za preko 280.000 različitih proteinskih struktura i miliona puteva proteina i hormona koji orkestriraju ljudskim zdravljem
Svaki lek narušava ove prirodne puteve signalizacije i funkcije. Ali herojski narativ prevladava, a obrazovani ljudi širom sveta sa nestrpljenjem čekaju spas od pandemije kroz visoko hemijski natovarenu, neprirodnu vakcinu.
Na sličan način nema ni količine probiotika, ni mlečnih proteina, ni proteina graška u prahu koji vam mogu doneti inteligenciju prirode. Samo u njenom biodiverzitetu neguje se stvarno zdravlje i život.
Istina je, i uvek će biti, da postoji suštinska sposobnost samoizlečenja u svima nama. To je ista unutrašnja sposobnost, sila koja nam je I omogućila da započnemo život u kontekstu ogromnog života na ovoj planeti.
Inteligencija prirode je u nama i ispod naših nogu. Ako bismo se povukli i pustili je da odradi svoju magiju, našli bismo utemeljeno zdravlje 🙂

 Telo nema organ koji nazivamo imuni sistem !

Ljudsko telo je imuni sistem !!!
Sistem sastavljen od virusa, bakterija, gljiva, parazita I nekoliko ljudskih elemenata.
Poslednja decenija je trijumfovala otkrićem ogromnog univerzuma koji zovemo mikrobiom.
Iz hiljade istraživačkih studija utvrđene su dve činjenice: ni ljudski imunitet ni ljudski mozak ne mogu da rade bez interakcije sa milionima vrsta sitnih organizama koji naseljavaju svaki milimetar ljudskog tela.
Digestivni sistem je glavni grad tog mikrobioma.
Svaki unutrašnji organ: jetra, bubrezi, vaskularni sistem, mozak imaju jedinstven ekosistem virusa, bakterija I gljivica koje održavaju funkciju I ravnotežu.
Ne postoji način na koji se adekvatno može naglasiti važnost mikrobioma I integriteta crevne postave koja je smeštena na površini debljine jednakoj polovini debljine vlasi kose.
Taj tanani celofan nije barijera u formi zida već jednog inteligentnog čuvara kapije koji za sve što je dobro otvara ulaz a za sve neželjeno drži svoju kapiju čvrsto zatvorenom.
U duboko elokventnoj metodi provere I ravnoteže, majka priroda je dizajnirala našu stomačnu barijeru, primarnu strukturu koja definiše naš samoidentitet na biloškom nivou, na način da u potpunosti zavisi od kontinuiranog kontakta sa mikrobnom populacijom same planete Zemlje.
Kroz tvoj dah, hranu I sve što dodiruješ tvoj mikrobiom je produžetak tebe.
Ako se izoluješ od prirode I njenog biodiverziteta, posrnućeš u svom samoidentitetu, imunoj funkciji I svom umu.
Jedna kura antibiotika dokazano povećava rizik od depresije za 24% a anksioznosti za 17%.
Dve kure antibiotika tokom jedne godine povećavaju rizik za nastanak depresije čak za 52% a anksioznosti za 44%.
Ni mikrobiom ni virom nisu protiv nas !
Mikrobiom koji komunicira putem virusa poreklo je biologije i života I srž adaptacije koja čini biodiverzitet, jačinu I otpornost planete Zemlje i nas samih.
Ako se protiv toga borimo…umrećemo !
Šta uopšte znači ...biti čovek!?
Koja je njegova uloga...šta on radi ovde na ovoj planeti...kuda ide...odakle dolazi...kakav je smisao!?
Pitanja koja se svakome od nas u nekom momentu pojave u glavi...jer negde duboko u sebi znamo, kako mora da postoji nešto više od samo...živimo i na kraju umiremo!
Mora da postoji neki skriveni dublji smisao...neka skrivena lepota...neka nevidljiva nit...zakon...neka tajna...veličina i moć koja je večna.
Gledajući univerzum i njegovu veličinu i tajanstvenost...pomislila sam da mora da se taj beskraj i lepota nalazi i ovde negde dole i izaziva potpuno isto ushićenje i mir...jer kao što govore,
Kako gore...tako i dole!
Proučavajući ljudsku biologiju...uspela sam da uhvatim tu skrivenu lepotu samog Života...pečat vrhovne inteligencije, koja prosto jedino što može da izazove u meni jeste beskrajno divljenje.
Toliko savršen dizajn nas samih...prirode oko nas...simbiotičke vezanosti...duha zajedništva, timskog rada, savršenih mehanizama...koji ukazuju samo na jedno
SVE NA OVOM SVETU JE POVEZANO...svi smo deo istog izvora, iste energije, istog Života !
Zakoni termodinamike ukazuju da svaki sistem koji se izloži izolaciji zapada u haos.
Upravo se to dešava na mikro i makro planu čitave planete.
Onog momenta kada se naruši komunikacijska mreža zajednice, dolazi do izolacije i haosa.
Osvrnite se oko sebe...pogledajte način na koji živi savremen čovek...izolovan, otuđen, tehnološki ovisan, društveni kontakti su virtuelni, iz jednog boksa prelazi u drugi-kuća/posao...preživljava iz dana u dan, sa osećajem praznine, neprihvatanja, nerazumevanja, besmisla...
Možda i nije toliko neshvatljivo što su depresija, anksioznost i razni drugi neurološki poremećaji dostigli epidemijske razmere...autizam kod dece da i ne pominjem.
Sa druge strane kancer takođe raste alarmantnom brzinom...zauzimajući sam vrh liste uzroka smrtnosti većine zemalja.
To nisu genetske bolesti...
Nešto se dogodilo sa našom okolinom, sa vazduhom koji dišemo, hranom koju jedemo, zemljištem, vodom...što je prouzorkovalo narušavanje intracelularne i vanćelijske komunikacije a time doprinelo stvaranju haosa u nama i oko nas.
Rak nije borba imunog sistema i raka već pojava gde oštećene ćelije gube sposobnost apoptaze.
Apoptaza je u direktnom odnosu sa mitohondrijama.
Mitohondrija diktira u ćeliji ćelijsku obnovu a bakterije i gljive to rade van ćelija ...sve to putem komunikacijskih kanala i mreža.
Moramo da shvatimo da, kada jedemo, ne jedemo mi hranu... već mikrokosmos u nama...bakterije, gljivice, paraziti itd...oni razlažu hranu do jedinog molekula koji prestavlja izvor goriva za sve naše ćelije a to je ATP.
Mitohondrije izgledaju kao bakterije i mogu da žive jedino unutar ćelija. Ima ih jako mnogo...npr. jedan nerv ima 300 mitohondrija.
Oko 200 mitohondrija po jednoj ljudskoj ćeliji....14 kvadriliona mitohondrija u telu.
One su neizmerno važne... obezbeđuju gorivo, detokcikaciju, apoptazu, deluju antiinflamatorno, prave redox molekule itd.
Kada mitohondrije vare našu hranu one prave redox (redukcija-oksidacija, davanje elektrona-oduzimanje elektrona) molekule koji su ustvari balansni signali.
Tako npr. u slučaju raka, upravo ti redox molekuli daju signal u komunikacijskoj mreži ćelijama raka da izvrše apoptazu.
Ukoliko mitohondrija napravi dovoljno redox molekula ćelije raka će se ubiti.
Mitohondrije razgrađuju hranu za nas, bakterijama one ne trebaju, one same to rade sopstvenim procesima.
Van ćelija bakterije stvaraju komunikacijsku mrežu a u ćelijama to rade mitohondrije!
Ne postoji nešto tako kao ulcer, rak, bolest...postoji samo nedostatak komunikacije...izolacija i usamljenost a time i nemogućnost obnove i regeneracije.
Postoji samo nedostatak zdravlja koji ima veze sa komunikacijom odn nedostatkom intracelularne komunikacije.
Sve što se do sada znalo u zvaničnoj medicini se proučavalo u sterilnoj Petri šolji.
Razvojem nauke, otkrićem epigenetike, mikrobioma...se otvorio novi put gledanja na biologiju...prvi put da se ona posmatrala kroz bakterijsku komunikaciju.
Nikada nije razmatrano da ekositem bakterija, gljiva i ostalih mikro bića diktira ljudsko ponašanje i zdravlje.
Ono što predstavlja zemljište za biljku...to naš digestivni sistem predstavlja za nas.
Od zdravlja zemljišta zavisi zdravlje biljke kao i što od zdravlja naših membrana i očuvanog ekosistema unutar nas zavisi naše zdravlje.
90% enzimskih reakcija u telu rade bakterije, manje gljive i dr.
One vrše metilizaciju i oxidaciju.
Teški metali se lakše izbacuju iz tela metilizacijom.
U prisustvu kiseonika rade aerobne a bez prisustva kiseonika anaerobne bakterije.
Otkriveno je da kod raka dojke...dok je dojka zdrava ima određeni soj bakterija a kasnije se pojavljuju druge koje pokušavaju da poprave štetu...kada i one umru, dojka postaje sterilna i tada se razvija agresivni oblik raka.
Bakterije nisu ovde da nam naude...one nas štite!!!
Pojava gljivica nije znak da nas one napadaju, one samo ukazuju na to da je balans sistema narušen!!!!
Sve bolesti su simptom hronične inflamacije dok nas akutna inflamacija uvek pravi boljim i jačim.
Hronična inflamacija je oxidativni stres koji akumulira previše pozitivnog punjenja.
Usled stalnih povreda isprazni nam se rezervoar antioxidativnog sistema pri čemu se akumulira pozitivno punjenje...ne možemo da se oporavimo.
Hronična inflamacija je rezultat nedostatka komunikacije...previše signalnih molekula koji stvaraju konfuziju i haos.
Kada se komunikacija naruši, izgubi...membrane počinju da cure, creva, mozak, bubrezi...počinjemo da reagujemo na okolinu, napadamo sami sebi...gubimo identitet
Tako npr. Glifosat remeti komunikaciijsku mrežu, ubija bakterije a bakterijska komunikacija je antidot za glifosfat naročito što se tiče permeabilnosti membrana i tako nastaje začarani krug.
Bakterije su te koje stvaraju komunikacijsku mrežu van ćelije do mitohondrije to rade unutar ćelija.
Komunikcijska mreža je izvor svega!!!!...kako na mikro planu tako i na makro!
Epigenetika dokazuje da se geni uključuju i isključuju u odnosu na okolinu.
Genom ne znači ništa...okolina je kralj !
Okolina je ta koja programira gen da pravi različita tela.
Mikro Rnk je naredna generacija epigenetike.
Gen je segment Dnk koji će napraviti protein.Imamo svega 20000gena koja mogu da naprave 4 miliona različitih tela.
Preko 90% Dnk koju su inače prozvali kao smeće pošto su smatrali da ničemu ne služi kao i crna rupa u svemiru...ustvari reguliše onih 20 000gena.
Svaka traka te dnk koju zovu smeće, pravi mikroRnk koja ulazi u krvotok i ćelije i koja nikada neće kodirati protein već ona funkcioniše kao prekidač koji uključuje ili isključuje ponašanje gena.
Preko 90% te dnk nazvane smećem, ne pravi gen koji pravi protein...on pravi male čestice zvane mikroRnk.
Gen pravi 200 različitih proteina u zavisnosti od informacija koje daje mikroRnk.
One se stalno kreću i mi stalno razmenjujemo mikroRnk sa okolinom (parovi koji nakon dugo vremena počinju da liče jedno drugom, vlasnik psa na psa...)
15% tih prekidača koji uključuju ili isključuju nije od nas već od bakterija u crevima i bakterija koje dišemo
Drugih 15% je od gljivica
5% je od hrane koju jedemo
Znači...30% svih prekidača za uključenje ili isključenje koji determinišu koji gen će proizvesti koji protein i ne potiče od ljudi!!!!!
Mi moramo da se vratimo našem ekosistemu ukoliko želimo da opstanemo kao vrsta!
Zdravlje je balans između povrede i obnove...interakcija sa ekosistemom oko nas koja se vrši putem komunikacije.
Svaka ljudska ćelija sadrži jedan metar dnk...kada bi uzeli jednog čoveka i razvukli svaki taj metar dnk...jedan čovek odn njegova dnk bi se obmotala oko zemlje 2 miliona puta!!!!
Ta dnk se konstantno povređuje i obnavlja...skoro brzinom svetlosti!
Mi smo magični i božanski!
Dnk je samo masa potencijala ali nije definicija života!
Nešto drugo donosi odluke!
Ako poredimo vrste bakterija, gljivica, parazita,virusa i dr sa nama...mi smo algoritmično nadbrojani tim nedvidljivim svetom.
Mi ne možemo preživeti bez njih...dizajnirani smo na način da nam trebaju.
60-70%našeg imuniteta je membrana digestivnog trakta koja je debljine pola vlasi kose.
Zbog toga smo i toliko osetljivi ukoliko se ta barijera naruši.
Viša inteligencija je nas na taj način pokušava zaštititi..ukoliko krenemo pogrešnim putem, putem egoizma i sebičnosti...bivamo vrlo brzo opomenuti.
Naša biologija...mi sami...smo stvarni samo zahvaljujući mikrokosmosu oko i unutar nas.
Ali...naša priča se ovde ne završava jer...
smo mnogo više od biologije...
1 kubni cm mitohondrija proizvodi 10 puta više energije od jednog kubnog cm Sunca, sve u formi elektriciteta.
Mi smo čista energija...
Nešto mnogo više i veće od svake pojedinačne životne priče koju svako od nas živi i priča.
Više smo od tih uloga koje smo usvojili...koje su nam uprogramirali rodjenjem...
Mi nismo priča koju pričamo...
Čista smo svetlost 🙂
...i u svakom momentu možemo sve da promenimo i zasijamo:)